Nemecko zvýšilo dotácie na obnoviteľné zdroje o 50% !

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 3, 2007 11:56
THERMO|SOLAR napriek recesii na hlavných trhoch zvýšil tržby o 7%

V prvom polroku dosiahla spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom tržby za viac ako 104 miliónov Sk, čo je o 7 percent viac ako za prvý polrok 2006. Najväčšiu časť produkcie umiestňuje THERMO|SOLAR tradične v Nemecku, ktoré je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Nasleduje domáci – slovenský trh a veľmi silnú pozíciu má firma aj na českom a maďarskom trhu, ku ktorým pribudla Veľká Británia. Významne rastie predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine i v ďalších európskych krajinách. THERMO|SOLAR vyváža i do USA, Kanady, Mexika a niektorých afrických a ázijských štátov.

,,Výborný polročný výsledok dosiahol THERMO|SOLAR napriek tomu, že v Nemecku, kde vlani žiarski výrobcovia umiestnili 46 percent svojej produkcie a kde sa namontoval každý druhý kolektor predaný v Európe, došlo k výraznému poklesu predaja, ktorý sa odhaduje na úrovni viac ako 30 percent. Paradoxne tento stav sa spájal hlavne s odkladaním stavieb solárnych zariadení investormi do obdobia, kedy očakávali zlepšenie podporných programov. S cieľom zvrátiť tento stav, prijali v uplynulých týždňoch v Nemecku rozhodnutie o okamžitom 50-percentnom zvýšení dotácií “, konštatoval M. Novák.

Poukázal na to, že obdobná situácia je aj na Slovensku, kde sa už začínajú prejavovať určité príznaky mierneho poklesu predaja, v súvislosti s ohláseným zavedením dotácií pre fyzické osoby od začiatku roka 2008. ,,Na túto situáciu sme zareagovali akciovou ponukou, ktorá je limitovaná do konca roka a je o ňu nečakane veľký záujem.

Mierny pokles predaja v oboch týchto krajinách firma kompenzovala zvýšením predaja hlavne v Španielsku, Taliansku, Poľsku a Rakúsku. ,,Potešiteľný je najmä viac ako 40 percentný nárast predaja v Rakúsku, ktoré patrí v Európe nielen ku krajinám s najväčším počtom na obyvateľa namontovaných kolektorov, ale predovšetkým k najväčším európskym exportérom slnečných kolektorov. Výborná kvalita našich výrobkov je príčinou, že sa našej spoločnosti darí a to aj za situácie poklesu na trhoch a , či už priamo alebo prostredníctvom svojich zahraničných obchodných partnerov prenikať aj na úplne nové teritóriá.”

Nemecká vláda nečakane rozhodla, že s platnosťou od 2.augusta 2007 sa v Nemecku zvyšujú o 50 % dotácie na obnoviteľné zdroje energie, vrátane slnečných kolektorov. Celkom je na tento rok na tieto účely v Nemecku k dispozícii 213 miliónov eur. Najväčší slovenský výrobca solárnych kolektorov, spoločná nemecko-slovenská firma THERMO|SOLAR očakáva, že toto rozhodnutie rozhýbe nemecký trh a spustí novú vlnu záujmu o slnečné kolektory. Historický prvé dotácie na obnoviteľné zdroje schválila s účinnosťou od januára 2008 už aj slovenská vláda a čaká sa iba na vykonávaciu vyhlášku. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Dôvodom urýchleného zvýšenia dotácií v Nemecku bol výrazný – až 35 percentný pokles novoinštalovaných solárnych systémov v prvom polroku tohto roka, v porovnaní s polrokom 2006. V prípade zariadení na využitie biomasy bol tento pokles dokonca 60 percentný. Pritom Nemecko je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov, i ďalších obnoviteľných zdrojov. Mimoriadne zaujímavými sa tu stávajú podpory pre veľké solárne zariadenia na podporu vykurovania, solárne chladenie alebo výrobu technologického tepla. Vďaka intenzívnym marketingovým aktivitám sa všeobecný pokles odbytu THERMO|SOLARU dotkol iba čiastočne. Zatiaľ čo vlani za prvých 7 mesiacov dodal do Nemecka výrobky za 54 miliónov Sk, za rovnaké obdobie tohto roku to bolo za 52 miliónov Sk. THERMO|SOLAR sa tak dostal na čelné pozície na nemeckom solárnom trhu“, konštatoval M.Novák.

THERMO|SOLAR sa po cca 10 rokoch znovu objavila na popredných miestach v nemeckých štatistikách už za rok 2005, keď so 4,7 %-ným podielom na nemeckom solárnom trhu, obsadil 6. až 8. miesto v rebríčku s ďalšími dvoma výrobcami kolektorov (Wolf, Citrin). Predstihol takých známych výrobcov ako je izraelský Chromagen a nemecké Solvis, Nau, Stiebel Eltron a rad ďalších. Pri tohtoročnom prepade trhu a udržaní si vlastného predaja tak THERMO|SOLAR očakáva ďalší posun v rebríčku nahor. Úspech tohto výrobcu je skutočne mimoriadny, pretože Nemecko malo s cca 1,5 milióna m2 namontovaných kolektorov, v roku 2006, viac ako 50 %-ný podiel na európskom trhu slnečných kolektorov. THERMO|SOLAR je absolútnym lídrom na slovenskom trhu, kde napriek doteraz neexistujúcej podpore, firma vďaka vlastnej ofenzívnej vzdelávacej aktivite, má odhadovaný podiel na predaných kolektoroch cca 70 %. Kolektory z THERMO|SOLARU trvalo patrili a stále patria k najlepším v cenovo-výkonových porovnaniach a zároveň sa môžu pochváliť výborným dizajnom a v praxi potvrdenou vyše 25 ročnou životnosťou. Ak začiatkom 90. rokov rozhodujúcu úlohu v odbyte THERMO|SOLARU mal nemecký, rakúsky a vtedajší československý trh, tak dnes je predaj podstatne diverzifikovanejší. Veľmi silnú pozíciu, popri českom a maďarskom trhu, má Veľká Británia. Významne rastie predaj aj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Holandsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine i v ďalších európskych krajinách. THERMO|SOLAR vyváža i do USA, Kanady, Mexika a niektorých afrických a ázijských štátov.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel August 3, 2007 11:56

Vyhľadať

Archív