Náklady na vojnu s Irakom = 40 miliónov domácností vybavených slnečnými kolektormi

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 21, 2003 17:03

Vojna proti Iraku by sa najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov – firmy THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, dotkla iba v prípade, že by vyvolala recesiu na trhoch Európskej únie, kam smeruje väčšina jej produkcie. THERMO|SOLAR však paradoxne z dlhodobého hľadiska očakáva opačný dosah tohto konfliktu a rast predaja. ,,Po každej ropnej kríze a vojnovom konflikte v oblastiach ťažby ropy, doteraz vždy došlo k prehodnoteniu energetických koncepcií a posilnení podpory alternatívnych zdrojov energií. Očakávame preto, že aj vojna v Iraku bude akcelerovať rozvoj slnečných kolektorov, ktoré zabezpečujú nezávislosť spotrebiteľov na rizikovej rope, nehovoriac o obmedzenosti zásob a neustále rastúcich cenách tejto suroviny“, povedal riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

Ďalej poukázal na to, že odhadované náklady na vojnu s Irakom predstavujú cca 100 miliárd $, čo je suma, za ktorú by sa dalo vybaviť 40 miliónov domácností solárnymi systémami s troma kolektormi TS300 na ohrev teplej úžitkovej vody. Predstavuje to pokrytie väčšiny potrieb teplej úžitkovej vody pre cca 160 miliónov ľudí počas 25 až 30 rokov. Pritom energetický ekvivalent týchto 40 miliónov domácností predstavuje za dobu životnosti kolektorov ušetrené 3 miliardy barelov ropy. Pre porovnanie podľa dostupných údajov v roku 2002 vyťažil Irak vyše 600 miliónov barelov ropy, čo je 5-krát menej, než energetický ekvivalent 40 miliónov uvedených solárnych systémov, zohľadňujúci aj spotrebu energie pri jej ťažbe, doprave a rafinácii, ako aj účinnosť spaľovania z nej vyrobených produktov.

,,Samozrejme, že vojna má politický rozmer a ide o odstránenie diktátorského režimu, ale dôležitá je aj strategická kontrola ropných ložísk. Dôkladné porovnanie alternatív obnoviteľných zdrojov poukazujú na to, že solárne energetické systémy z hľadiska ekonomickej efektívnosti, sú mimoriadne perspektívne. V prospech slnečnej energie hovorí aj to, že je čistá, neškodná ľudskému zdraviu i ekosystému.“, zdôraznil M. Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 21, 2003 17:03

Vyhľadať

Archív