Najväčšia objednávka pre africký kontinent

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 3, 2003 16:53
Slovenské kolektory z THERMO|SOLARU prerazili v Maroku

Významný úspech dosiahol v týchto dňoch najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, keď sa mu podarilo preraziť na nový trh v Maroku. Pre hotelový komplex v Marrakéši dodala firma 200 m2 slnečných kolektorov TS400, v celkovej hodnote 1,3 milióna Sk. V histórii firmy ide o najväčší jednorázový kontrakt uzavretý s odberateľom z Afriky a pre firmu sa črtá možnosť ďalších dodávok pre túto oblasť. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

,,Africký kontinent pre svoj potenciál slnečnej energie jedným z najzaujímavejších teritórii pre využívanie solárnych zariadení. Vysoká účinnosť kolektorov, ich dlhá životnosť, nezávislosť na dodávkach surovín a ekologickosť, predstavuje obrovský potenciál rastu. Slnečné kolektory z THERMO|SOLARU v Žiari nad Hronom už úspešne zásobujú energiou české veľvyslanectvo v Tunise, hotely v egyptskej Káhire a inštalované sú aj v Botswane“, povedal M. Novák.

Dodal, že presadenie sa THERMO|SOLARU na nových trhoch je o to dôležitejšie, že na hlavných solárnych trhoch v západnej Európe, predovšetkým v nemecky hovoriacich krajinách, pokračuje odbytová kríza. THERMO|SOLARU sa podarilo čiastočne kompenzovať pokles predaja na týchto trhoch nielen Marokom, ale aj zvýšením exportu do ČR, Maďarska, Slovinska a Chorvátska.

THERMO|SOLAR je jediným výrobcom na svete, ktorý zvládol náročnú technológiu výroby plochých vákuových kolektorov, vyznačujúcich sa vysokou účinnosťou. (Konkurencia vyrába iba trubicové a nie ploché vákuové kolektory). V západnej Európe sa slnečné kolektory rôznych výrobcov často porovnávajú pomocou tzv. „výkonovej ceny“, t.j. ceny jednotky získaného tepla vypočítanej ako podielu investičných nákladov k reálnemu tepelnému zisku v definovaných prevádzkových podmienkach. Kolektory TS sa v takýchto porovnaniach umiestňujú vždy na najvyšších priečkach. Udržať a ďalej zlepšovať túto pozíciu zostáva hlavnou úlohou spoločnosti aj v nasledujúcich rokoch.

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom dosiahol v roku 2002 tržby 110 miliónov Sk, čo bolo oproti predchádzajúcemu roku o 16 percent viac. V štátoch EÚ realizuje predaj prostredníctvom nemeckého spoločníka THERMO|SOLAR Landshut AG. Mimo nemecky hovoriacej časti Európy rastie význam predaja kolektorov TS hlavne vo Veľkej Británii, Španielsku, Francúzsku, Taliansku. V strednej a východnej Európe predáva THERMO|SOLAR priamo z výrobného závodu v Žiari nad Hronom, prostredníctvom zmluvných montážnych partnerov. Tradičné trhy predstavujú krajiny V4, rastie význam Chorvátska, Slovinska, Ukrajiny, Rusku a Rumunsku.

1.1. 2003 uplynulo 11 rokov od založenia spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar nad Hronom. Zakladatelia spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar vrátane spoločnosti samotnej, vyrobili počas svojej 30 ročnej existencie viac ako 600 000 m2 termických slnečných kolektorov. Toto množstvo predstavuje tisíce solárnych zariadení používaných na prípravu teplej úžitkovej vody, ohrev vody v bazénoch, solárne prikurovanie budov a rôzne iné špeciálne účely. Kolektory TS patria k dlhodobo najspoľahlivejším. Pracujú aj v extrémnych alebo neštandardných podmienkach. Príkladom je inštalácia vákuových plochých kolektorov na Umwelt-Forschungszentrum Zugspitze vo výške 2650 m nad morom v nemeckých Alpách alebo odsoľovanie morskej vody v Ománe.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 3, 2003 16:53

Vyhľadať

Archív