Najlepším sporením je kúpa slnečných kolektorov

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 20, 2011 13:45
Zvýšenie cien zemného plynu zvyšuje rentabilitu slnečných kolektorov

Zvýšenie cien zemného plynu o 6,9 percenta od 1.júla tohto roku a požiadavky SPP o ďalšie zvýšenie o 30 percent, ako aj neustály rast cien všetkých druhov energií, paradoxne zrýchľujú návratnosť investícií do obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a v rámci nich aj slnečnej energie. Tieto ekologické zdroje sa tak stávajú rentabilnejšími a konkurencieschopnými. Napríklad návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostáva na úroveň cca 9 rokov a zvyšných až 30 rokov má spotrebiteľ teplú vodu prakticky zadarmo. Informoval o tom riaditeľ najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov, firmy THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Slováci sú však veľmi konzervatívni. Úroveň využívania slnečných kolektorov je stále nedostatočná, napriek tomu, že výnosy domácností v podobe ušetrených platieb za teplú vodu v pomere k investícii, presahujú akékoľvek úroky v bankách. Za posledných 6,5 roka sa v SR zvýšila cena plynu v priemere o 44,63 percenta, čo predstavuje priemerný ročný rast o 6,86 percenta. Cena tepla zo slnečných kolektorov sa za tie roky nezmenila – je stále zadarmo. Spotrebitelia, ktorí si sporia napríklad v 3. dôchodkovom pilieri majú často takmer nulový výnos. Zatiaľ čo investícia do slnečných kolektorov pre nich predstavuje istotu ušetrených nákladov za teplú vodu počas celého dôchodku“, konštatoval M.Novák.

Ďalej poukázal na to, že pri súčasnej úrovni dotácie 200 €/m2 absorpčnej plochy je prostá návratnosť investície do solárneho systému oproti elektrickému bojleru menej ako 10 rokov. Ide o solárny systém dodaný na kľúč so 6 m2 kolektorovej plochy a s 300 l zásobníkom so zabudovaným doohrevom z kotla alebo elektrickou špirálou. Takýto solárny systém pokryje cca 60 až 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti.

,,Kvalitný solárny systém má však praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť. Spočítali sme, že ak malé solárne zariadenie na prípravu teplej vody ušetrí dnes na elektrickej energii 300 €/rok, tak pri 3 % ročnom raste cien energií to o 20 rokov bude už 541,8 €/rok a pri 5 % dokonca až 795,9 €/rok. Za 20 rokov majiteľ solárneho zariadenia ušetrí na nákladoch 8.604 € a v druhom prípade až 10.716 €. Uvedené malé solárne zariadenie predstavuje kompletný solárny systém s tromi kolektormi a 300 l solárnym bojlerom s elektrickým doohrevom. Pri dodávke vrátane montáže a po odpočítaní štátnej dotácie, zaplatí majiteľ rodinného domu dnes za toto štandardizované solárne zariadenie cca 2800 €. V sieti zmluvných partnerov spoločnosti THERMO|SOLAR je táto cena konečná, pokiaľ s inštaláciou nie sú spojené žiadne dodatočné stavebné úpravy domu.
Národná rada SR 1.6.2011 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa zachovala doterajšia výška dotácií pre domácnosti 200 €/meter štvorcový, pri inštalácii do 8 m2, ale opäť pribudne byrokracia, pretože čestné prehlásenia o vyrovnaní svojich záväzkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni sa budú musieť nahradiť originálnymi potvrdeniami. Zruší sa aj dotácia 50 € za m2 pre solárne systémy nad 8 m2 inštalovanej plochy, upozornil M.Novák.
Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 20, 2011 13:45

Vyhľadať

Archív