Ľudia si mýlia termické slnečné kolektory s fotovoltaikou na výrobu elektriny

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 3, 2008 12:06
Rozdiel medzi kolektormi a fotovoltaikou

Najväčší domáci výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, považuje za nešťastný spôsob prezentácie možného zdraženia elektriny pre koncových užívateľov, po začatí masívnejšieho využívania slnečnej energie na výrobu elektriny. Laická verejnosť totiž zvyčajne nerozoznáva termické slnečné kolektory využívané na ohrev pitnej vody, od solárnych fotovoltaických panelov používaných na výrobu elektriny a strašenie zdražovaním môže poškodiť oba spôsoby využívania slnečnej energie. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Ide o dva rozdielne fyzikálne spôsoby využitia slnečnej energie. Slnečné kolektory priamo akumulujú slnečné teplo pri pretekaní vody cez kolektor a následne teplú vodu akumulujú v zásobníkoch. Fotovoltaické panely na báze kremíka dokážu premeniť slnečné žiarenie na elektrinu. Ešte výraznejší je rozdiel v ich financovaní. Slnečné kolektory spoľahlivo fungujú už desiatky rokov a do apríla tohto roka na Slovensku neexistovala pre domácnosti žiadna podpora zo strany štátu. Solárne elektrárne však môžu fungovať iba pri štátom garantovaných výkupných cenách elektrickej energie, ktoré však zaplatia všetci občania v konečných cenách elektriny, pretože inak zatiaľ nemôžu konkurovať klasickým neobnoviteľným zdrojom. Napriek tomu som presvedčený o správnosti podpory výroby elektrickej energie z fotovoltaických elektrární, ktorých jednotková cena bude ich masívnym využívaním radikálne klesať a tým budú klesať aj konečné ceny taktio vyrobenej elektriny “, konštatoval M.Novák.

Dodal, že je potrebné aby verejnosť vnímala rozdiely medzi oboma spôsobmi využívania slnečnej energie a ich prínosy pre konkrétneho občana. Kým podpora slnečných kolektorov vedie k úsporám v rodinnom rozpočte na nákladoch pre konkrétnu domácnosť za ohrev teplej vody ročne v sume aj viac ako 200 eur, pri prenesení garantovanej ceny pre solárne elektrárne na konečného spotrebiteľa, môže ročne každá domácnosť zaplatiť za elektrinu o niečo viac a zarobí na tom konkrétny investor, ktorý znáša riziká podnikania.

,,Model zvýšených a na istú dobu garantovaných výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z OZE bol pred rokmi prvýkrát úspešne vyskúšaný v Nemecku. To katapultovalo túto krajinu na prvé miesto na svete vo výrobe elektrickej energie z fotovoltaických i veterných elektrární. Výhodou tohto mechanizmu je to, že nezaťažuje štátny rozpočet a náklady za výrobu elektrickej energie z OZE sa prenesú na konečných spotrebiteľov. Tento fakt je však často využívaný odporcami tohto mechanizmu. Zvýšenie cien však obvykle býva iba na úrovni 1 až 3 %. Je to preto, že rýchle zvyšovanie objemu výroby elektrickej energie z OZE a tým stimulovaný technický pokrok, umožňujú každoročné razantné znižovanie výkupných cien. Podľa niektorých zdrojov sa vďaka horeuvedenému mechanizmu ceny elektrickej energie z fotovoltaických elektrární v južnej Európe stanú konkurencieschopnými do 2 – 3 rokov“,vysvetlil M.Novák.

Dodal, že nielen uhlie, ropa a plyn ale hlavne vzduch, voda a pôda patria medzi tie prírodné zdroje, ktoré sú na našej zemi limitované a na rozdiel od fosílnych palív aj nenahraditeľné. Ceny energií z OZE sa časom stanú oproti fosílnym energetickým zdrojom cenovo výhodnejšie aj bez ich dotácií. Otázne je, že keď sa tak stane, či Zem môže byť už v takom stave, že nezvratné klimatické zmeny budú ohrozovať samotnú existenciu ľudskej civilizácie. Šanca ,že sa to nestane je, ak nemecký príklad bude nasledovať väčšina európskych štátov, vrátane Slovenska.

,,Škoda len, že sme sa nepoučili z nemeckých i čerstvejších českých skúseností a nenastavili sme zábrany na zaberanie kvalitnej pôdy na realizáciu rozsiahlych megalomanských projektov fotovoltaických elektrární, ktorými sa navyše udržuje závislosť koncových spotrebiteľov od monopolných dodávateľov elektrickej energie. Veď hlavnou prednosťou využívania nevyčerpateľnej energie slnka je možnosť jej diverzifikácie. Na fotovoltaické elektrárne by mali slúžiť hlavne strechy a fasády budov, prekryté parkoviská, hlukolamy, rekultivované skládky odpadov a iné poľnohospodársky nevyužívané plochy. Dnes sme svedkami toho, že veľmi často ľahko vyčleňujeme kvalitnú pôdu na rôzne stavby. Toto sa začína diať aj s pripravovanými projektmi fotovoltaických elektrární. Zabúdame, že pôda je na rozdiel od elektrickej energie, nenahraditeľná“, varoval M.Novák.

Na Slovensku platia od 20.augusta 2009 zvýšené dotácie pre domácnosti na kúpu termických slnečných kolektorov. Zatiaľ ich využilo iba niekoľko sto žiadateľov. Občania by nemali váhať a mali by využiť štátnu podporu, ktorá zlacňuje celú solárnu zostavu až o 35% a ušetrí ročne až 70% z nákladov na prípravu teplej vody pre domácnosti. Slnečné kolektory sa oplatí namontovať kedykoľvek, lebo pracujú spoľahlivo i pri mínusových teplotách. Najlacnejší solárny systém z THERMO |SOLARU pri dodávke na kľúč stojí len cca 2320 EUR. Firma poskytuje záruku na kolektory a podporné konštrukcie 12 rokov a na plášť solárneho zásobníka 5 rokov. Overená životnosť slnečných kolektorov, ktoré sa vyrábajú v Žiari nad Hronom presahuje 30 rokov a spoľahlivo slúžia v 44 krajinách po celom svete.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 3, 2008 12:06

Vyhľadať

Archív