Kolektory z THERMO|SOLARU na mobilných sprchách Greenpeace

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 13, 2006 11:35
Festival Pohoda osviežia maďarské solárne sprchy

Maďarský partner najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom – firma Naplopó, kft., vyrobila pre Greenpeace Europe solárny mobilný sprchovací systém. Organizácia Greenpeace je pripravená využívať tento systém mobilných spŕch hlavne pre letné festivaly a po prvý raz ho použije pre verejnosť práve nastávajúci víkend 14. a 15.júla 2006, na festivale Pohoda v Trenčíne. Informoval o tom zástupca riaditeľa Thermo|solaru Ing.Ján Tomčiak.

,,Na prívese sú nainštalované 3 sprchy s 800 litrovým zásobníkom teplej vody a príslušnými mechanickými komponentmi – pumpami, výmenníkom tepla, kontrolnými prístrojmi. Blízko prívesu sa rozloží 10 slnečných kolektorov TS z produkcie THERMO|SOLARU Žiar, ktoré sú pohyblivými spojkami napojené na výmenník. Celé zariadenie je pomerne jednoduché a vysoko účinné a môžu sa v ňom kultúrne osviežiť stovky návštevníkov festivalov. Odpadá neúčinné polievanie prehriatych návštevníkov požiarnymi hadicami, vyrieši sa ich hygiena i zdravotná prevencia pred úpalmi“, konštatoval J.Tomčiak.

Meno maďarskej firmy Naplopó znamená v doslovnom preklade ” kradnúci slnko”. Táto spoločnosť bola založená 1. januára 1997 ako pokračovateľ bývalého partnera v Maďarsku. Jej činnosť je zameraná na využitie slnečných kolektorov, realizácie moderných technických zariadení budov, s cieľom úspor energií. Pracovníci firmy sú zameraní na ochranu prírody a využitie obnoviteľných zdrojov energie. Ich poslaním je teda obrazne “kradnutie slnka”. V minulých rokoch v Maďarsku postavili viac ako 400 solárnych systémov a namontovali viac ako 5 000 m2 kolektorov z produkcie THERMO|SOLARU Žiar. Prevažná väčšina týchto zariadení bola namontovaná na rodinné domy, ale boli namontované aj veľké systémy kolektorov na školách, škôlkach a hoteloch. Na Technickej Univerzite v Budapešti a na univerzitách vo Veszpréme, Keszthelyi a Mezótúre, namontovali zariadenia slúžiace na výučbu, výskum a pre školské potreby.

Firma nielen navrhuje, projektuje a montuje solárne zariadenia, ale vypracúva aj projekty slúžiace na získanie podpôr z vládnych prostriedkov v Maďarsku a z prostriedkov Európskej únie(EU). THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom sa svojimi kolektormi prostredníctvom firmy Naplopó vlani zúčastnil v Maďarsku na unikátnom projekte Solanova, s podporou EU.

Projekt zahŕňal kompletnú obnovu obytného panelového domu, spojenú s využitím 72 m2 slnečných kolektorov na ohrev vody, zateplením stien, výmenou okien a dverí, vetraním s reguláciou a vytvorením zelenej strechy. Cieľom obnovy bolo dosiahnuť ultra nízku ročnú spotrebu energie, čo znamená jej zníženie na jednu šestinu, až jednu desatinu dovterajšej. Solanova je výskumný projekt s finančnou podporou EU, ktorý má demonštrovať, že aj na panelovej budove sa dajú dosiahnuť konkurencieschopné riešenia úspor energie. Tieto opatrenia zvýšia fyzikálne a morálne hodnoty budovy pre obyvateľov z hľadiska ich komfortu, spokojnosti a zníženie nákladov na zlomok z predchádzajúcich.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel July 13, 2006 11:35

Vyhľadať

Archív