Kolektory z THERMO|SOLARU na maďarských sídliskách ušetria milióny

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 4, 2005 18:15

Projekt Solanova s podporou EU je pilotným riešením pre paneláky

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom sa zúčastňuje v Maďarsku na unikátnom projekte Solanova, ktorý je tesne pred dokončením. Projekt zahŕňa kompletnú obnovu obytného panelového domu, spojenú s využitím 72 m2 slnečných kolektorov na ohrev vody, zateplením stien, výmenou okien a dverí, vetraním s reguláciou a vytvorením zelenej strechy. Cieľom obnovy bolo dosiahnúť ultra nízku ročnú spotrebu energie, čo znamená jej zníženie na jednu šestinu, až jednu desatinu doterajšej. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing.Milan Novák.

,,Solanova je výskumný projekt s finančnou podporou z Európskej únie (EU), ktorý má demonštrovať že aj na panelovej budove sa dajú dosiahnúť konkurencieschopné riešenia úspor energie. Tieto opatrenia zvýšia fyzikálne a morálne hodnoty budovy pre obyvateľov z hľadiska ich komfortu, spokojnosti a zníženie nákladov na zlomok z predchádzajúcich“, povedal M.Novák.

Dodal, že na modernizáciu bol vybraný obytný panelový dom v Dunaujvárosi, ktorý dobre reprezentuje maďarské podmienky. Cieľom rekonštrukcie bolo dosiahnutie ročnej spotreby tepelnej energie medzi 15 až 50 kWh/m2, čo zaraďuje rekonštruovaný panelák medzi budovy s ultra nízkou spotrebou energie. Pre porovnanie spotreba tepelnej energie v bežnom panelovom dome je 180-280 kWh/m2 rok. Požadované parametre zabezpečí tepelná izolácia mimoriadnej hrúbky zo špeciálneho izolačného materiálu, výmena klasických okien za utesnené, spolu s nútenou ventiláciou vzduchu s rekuperáciou a účinnou reguláciou. Ohrev pitnej vody zo značnej časti zabezpečia solárne kolektory z THERMO|SOLARU, namontované pod uhlom 45 stupňov namiesto markíz nad vchodmi, v kombinácii s tromi 1000 litrovými zásobníkmi.

Modernizácia budovy bola zabezpečená v rámci výskumnej úlohy. Výskumný projekt sa skladá z technických, ekonomických, sociologických častí. Jeho cieľom je nájdenie energeticky, ekologicky a ekonomicky optimálneho riešenia a vypracovanie odporúčaní pre ďalšie aplikácie. Má za cieľ vypracovanie takých odporúčaní na podporné systémy, ktoré zohľadnia špeciálne maďarské podmienky a z nich vyplývajúce finančné problémy a ich riešenie.

,,Úspešná realizácia projektu, by mala priniesť dynamizáciu predaja THERMO|SOLARU na perspektívnom maďarskom trhu. Tisíce panelákov čakajú na obnovu a predstavujú obrovské odbytové možnosti. Ostáva iba doriešiť financovanie rekonštrukcií. Pomohla by vládna podpora, alebo čerpanie zo zdrojov EU. V roku 2004 umiestnil THERMO|SOLAR v Maďarsku solárne kolektory s takmer 1000 kW inštalovaného výkonu. Podľa našich odhadov patríme medzi najväčších predajcov na tomto teritóriu“, uzavrel M.Novák

Kým panelový dom v Dunaujvárosi predstavuje uzavretú tepelnú jednotku pre jeden panelák, na Slovensku THERMO|SOLAR realizoval iný projekt, ktorý tiež predstavuje značné úspory pre obyvateľov. Na sídlisku Hliny VII v Žiline namontovali 132 solárnych panelov na výmenníkovú stanicu, kde spoľahlivo slúžia už dva roky na prípravu teplej vody pre 470 bytov, materskú školu, obchod a práčovňu. Za posledných 12 mesiacov, t.j. od 1.9.2004 do 31.8.2005 vyrobil tento systém 122 MWh tepla.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 4, 2005 18:15

Vyhľadať

Archív