Januárová plynová kríza rozprúdila záujem o obnoviteľné zdroje energie

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 25, 2009 12:38
Ročne sa pripojí na stránky THERMO|SOLARU 80.000 návštevníkov

Od januárovej plynovej krízy sa o 50 percent zvýšila návštevnosť internetových stránok najväčšieho slovenského výrobcu slnečných kolektorov – firmy THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom. Signalizuje to nebývalý záujem o obnoviteľné zdroje energie, nezávislé od politických a ekonomických turbulencií. Kým v decembri 2008 navštívilo stránky THERMO|SOLARU 5443 záujemcov, v januári ich už bolo 8216. O tom, že ide o trend svedčí februárová návštevnosť 7612 záujemcov, čo vzhľadom na nižší počet dní, predstavuje nárast priemernej návštevnosti z januárových 265 denne, na 271 vo februári. Za posledných 12 mesiacov navštívilo stránky Thermo-solaru 80.000 záujemcov. Informoval o tom technický riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Alfréd Gottas.

,,Vzhľadom na to, že ide o úzko zameraný segment informácií, orientovaných na jeden z obnoviteľných zdrojov energie, považujeme takúto ročnú návštevnosť za vynikajúcu a ešte sľubnejší je rast návštevnosti. Zhruba polovica pripojení je zo Slovenska, zvyšok z rôznych krajín celého sveta. Z ostatných záujemcov vedú Česi, ktorých je cca 10 percent. Máme však záujemcov až z Portugalska“, konštatoval A.Gottas.

Poukázal na to, že januárový výpadok dodávok zemného plynu dôrazne upozornil na potrebu zlepšiť zabezpečenie Slovenska dostatkom spoľahlivých energetických zdrojov. Niekoľko týždňov predtým, než Gazprom uzavrel ventily na plynovodoch do Európy, prijalo 9.decembra 2008 v Bruseli 27 členských krajín EÚ a Európsky parlament direktívu, že podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na výrobe elektrického prúdu bude v r. 2020 na úrovni 33,6 až 40,4 %. Po prvý raz v histórii je to záväzný a nie dobrovoľný cieľ. V roku 2010 musia členské štáty komisii predložiť detailné akčné plány a následne každé dva roky predložiť správu o dosiahnutých pokrokoch. Tento záväzok bol prijatý napriek prehlbujúcej sa hospodárskej kríze. Taktiež v oblasti výroby tepla z obnoviteľných zdrojov sa pripravuje celoeurópska legislatíva. To, že je to jedno z najperspektívnejších odvetví, vidieť aj na príklade Nemecka. Ak sa zrealizujú vládne scenáre vyššieho využitia OZE, do roku 2020 sa len v tejto krajine vytvorí 500 000 nových pracovných príležitostí.

THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe. Podľa najnovších štatistických hodnotení švajčiarskej banky Sarasin a nemeckého odborného časopisu Sonne Wind und Wärme, patrí spoločnosť THERMO|SOLAR do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 25, 2009 12:38

Vyhľadať

Archív