Hrejú, dokonca odsoľujú

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 14, 2003 17:06

Od založenia spoločnosti THERMO|SOLAR, ktorá je jedným z najvýznamnejších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov, uplynulo jedenásť rokov. Už pri svojom zrode však mohla táto firma stavať na 20-ročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov, hlinikárskeho kombinátu ZSNP v Žiari nad Hronom a thermo|solaru Energietechnik Regensburg, niekdajšieho najväčšieho výrobcu slnečných kolektorov v Nemecku.

Kvalitu slnečných kolektorov TS pozitívne ovplyvnili obe spoločnosti, slovenský spoločník vkladom vysokoúčinnej konverznej vrstvy a nemecký progresívnym hlbokoťažným spôsobom lisovania hliníkovej vane kolektora. Inovovaný typ plochého vákuového kolektora, ktorý začali vyrábať v roku 1997, predstavuje dodnes absolútne svetové prvenstvo v tejto oblasti. Jeho prednosťou je vysoká účinnosť pri relatívne nižších investičných nákladoch aj v oblasti vyšších výstupných teplôt. To ho predurčuje na prípravu priemyselného tepla alebo prikurovanie objektov.

V Žiari nad Hronom celkovo vyrobili viac ako 540-tisíc metrov štvorcových slnečných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej úžitkovej vody, ohrev vody v bazénoch, prikurovanie budov a rôzne špeciálne účely. Spoločnosť spolupracuje s univerzitami a výskumnými ústavmi, čo prináša zdokonaľovanie výroby a výrobkov. Investuje aj do ekológie, výsledkom čoho je stopercentná regenerácia roztokov z galvanickej linky na výrobu selektívnych konverzných vrstiev a bezodpadová likvidácia mazadiel z lisovne kolektorov vaní.

Kolektory TS pracujú často v extrémnych a neštandardných podmienkach. Vákuové ploché kolektory nainštalovali napríklad vo výške 2650 metrov nad morom v nemeckých Alpách. Slúžia tiež na odsoľovanie morskej vody v Ománe. Technicky zaujímavým je riešenie v ústave sociálnej starostlivosti v Slatiňanoch v ČR, kde solárnym teplom pokrývajú 87 percent potrieb tepla na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody.

V západnej Európe slnečné kolektory rôznych výrobcov často porovnávajú prostredníctvom tzv. výkonovej ceny a koletory TS sa v takýchto porovnaniach dostávajú vždy na najvyššie priečky. Slnečné kolektory sa za obdobie vývoja vyprofilovali na technicky zrelý a spoľahlivý zdroj tepla.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 14, 2003 17:06

Vyhľadať

Archív