Globálne oteplenie je dvojnásobne horšie ako sa doteraz predpokladalo

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 24, 2005 18:44
Aktuálnosť nebezpečenstva globálneho oteplenia

Aktuálnosť nebezpečenstva globálneho oteplenia je po prvý krát jasne zadefinovaná v medzinárodnom dokumente, ktorý bol publikovaný 24.januára 2005 v britskom denníku The Independent. Zlá novinka je v tom, že svet sa už prakticky nachádza na prahu tohto nebezpečia. Čas, ktorý ostáva sa klimatickej katastrofy určila špeciálna komisia zložená z vysoko postavených politikov, lídrov obchodu a vedcov celého sveta, je veľmi krátky. Už v priebehu desiatich rokov, ak nie dokonca menej, uvádza sa v správe, môžeme prekročiť osudovú čiaru v otázke globálneho otepľovania.

Správa nazvaná “ Pred tvárou klimatických zmien “, je určená pre ľudí, od ktorých závisí príjímanie rozhodnutí počnúc hlavami štátov. Publikovanie tejto správy súvisí s účinkovaním Tonnyho Blaira ako súčasného predsedu “ Veľkej osmičky“ a Európskej únie. Správa otvára nový aspekt – po prvý krát sa v dokumente na takejto úrovni menuje kritický parameter globálneho otepľovania, t.j. teplotná úroveň, pri dosiahnutí ktorej sa začnú na svete nezvratné katastrofické zmeny. K takým zmenám patria rozsiahle poľnohospodárske problémy, nedostatok vody, suchá, nárast chorobnosti, stúpnutie hladin morí, miznutie lesov, a takisto rôznych katakliziem ako napríklad prudké globálne otepľovanie, topenie kontinentálnych ľadovcov v Grónsku, alebo zmiznutie Golfského prúdu.

V správe sa uvádza konkrétne číslo – zvýšenie priemernej svetovej teploty o 2o oproti roku 1750. Práve toto obdobie sa označuje ako priemyselná revolúcia, ked ľudská činnosť, predovšetkým emisie plynov ako napríklad CO2, ktorý sa podieľa na tvorbe sklenníkového efektu, začala vplývať na klímu.

V správe sa tak isto hovorí, že priemerná svetová teplota od tých čias vzrástla o 0,8o celzia a bude aj naďalej rásť, takže od kritického bodu nás delí niečo viac ako 1 stupeň. Ešte zlovestnejšie sú údaje o úrovni koncentrácie kysličníka uhličitého v atmosfére, po dosiahnutí ktorej sa zvýšenie teploty o 2oC stane nezvratným. Je to 400 objemových milióntin / ppm /, dnešná úroveň dosahuje 379 ppm a každý rok vzrastá v priemere o 2 ppm. Znamená to, že úroveň 400 ppm sa dosiahne v pribehu 10 tich rokov, ak nie skôr. Zvýšenie teploty však nenastane ihneď.

Správa vyzýva krajiny “ Veľkej osmičky “, aby v roku 2025 štvrtinu energie získavali z obnoviteľných zdorjov a dvojnásobne zvýšili výdavky na vývoj nízkoemisných techonológií v roku 2010. Takisto sa požaduje vytvoriť skupinu na riešenie problémov klímy, do ktorej vstúpia aj India a Čína, ktoré v poslednej dobe výrazne zvýšili emisie CO2.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel January 24, 2005 18:44

Vyhľadať

Archív