Ekologická a už aj ekonomická alternatíva zdražovaniu energií

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 17, 2003 16:38
Slnečné kolektory sú riešením aj pre sídliská

Ďalšie kolo zdražovania energií prinieslo vlnu záujmu spotrebiteľov o hľadanie alternatívnych riešení, ktoré by ich dostali z pasívnych pozícií rukojemníkov monopolných dodávateľov. Pocítil to aj najväčší slovenský priemyselný výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom. Firma dokáže svojimi solárnymi systémami ušetriť až 70 percent z ročných nákladov na prípravu teplej úžitkovej vody v rodinných domoch a značne znížiť aj celoročné náklady na kúrenie, ohrev vody v bazénoch a výrobu tepla pre priemyselné účely. Práve predohrev studenej vody, slúžiacej na prípravu teplej úžitkovej vody kolektormi, je riešením pre bytové domy i celé sídliská. Prvým realizovaným projektom je sídlisko Hliny VII v Žiline, kde 132 solárnych panelov v hodnote približne 2,5 milióna Sk, umiestnených na výmenníkovej stanici, slúži od novembra na prípravu teplej úžitkovej vody pre 470 bytov, materskú školu, obchod a práčovňu. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Milan Novák.

,,Ide o dlhodobo návratné investície, kde sa doba návratnosti znižuje spolu so stúpajúcimi cenami za energie. V súčasnosti sa pohybuje medzi 7-10 rokmi, pri neexistencii akejkoľvek podpory zo strany štátu. Po vstupe Slovenska do EU by sa to malo ešte vylepšiť, pretože existuje možnosť čerpania podpôr zo štrukturálnych fondov. O prvé skúsenosti z prevádzky v Žiline sa zaujímajú mnohí prevádzkovatelia tepelných hospodárstiev z celej SR “, naznačil perspektívu rozvoja M.Novák. THERMO|SOLAR neustále zvyšuje účinnosť svojich výrobkov. V týchto dňoch uvádza na trh nový rad slnečných kolektorov TS – s novým typom absorbérov, ktorý je výsledkom vlastného, trojročného vývoja firmy. Nové kolektory majú sú výrazne lepšie prestupy tepla z absorbčnej platne do teplonosnej kvapaliny, menšie tepelné straty, nižšiu hmotnosť, lepší vzhľad, zlepšenú stabilitu absorbéra a vnútorných krycích líšt v kolektore. Kolektory sú prednostne určené pre moderné low-flow (pomaloprietočné) solárne systémy.

Podľa meraní je minimálny energetický zisk kolektora TS300 ročne 525 kWh/m2, čo ho radí k najvýkonnejším štandardným kolektorom vyrábaným v Európe. Pritom THERMO|SOLAR je jediným výrobcom na svete, ktorý zvládol náročnú technológiu výroby plochých vákuových kolektorov, vyznačujúcich sa vysokou účinnosťou. Nové kolektory majú komplexné testy výkonových a ostatných kvalitatívnych parametrov kolektorov podľa nových európskych EN 12975-1,2 noriem zo svetoznámeho FRAUNHOFER Institut, Freiburg v Nemecku. Nový absorbér sa začína montovať do najviac používaných typov kolektorov TS300. Neskôr sa rozšíri aj na kolektory ďalších typov. V súvislosti s tým firma prikročila aj k zjednoteniu typového označenia kolektorov TS s označením používaným v západnej Európe. Naviac, aby sa odlíšili kolektory s novým typom absorbéra od doterajších, budú tieto označené znakom +. Toto opatrenie by malo uľahčiť používanie západoeurópskych atestov a certifikátov v SR a ČR pri nadchádzajúcom vstupe do EU.

Všeobecne nemajú termické slnečné kolektory žiadny negatívny vplyv na životné prostredie a pri výrobe kolektorov TS sú používané výrobné technológie, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu. Energetická amortizácia výrobku počítaná z energetickej náročnosti výroby primárnych materiálov, je nižšia ako 2 roky. Pri použití recyklovaných materiálov sa zníži na cca 2 mesiacov. Všetky vo výrobku použité materiály, okrem minerálnej izolácie, sú 100% recyklovateľné. Minerálna vlna je prírodného pôvodu a nepredstavuje ekologickú záťaž pre prostredie.

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., zároveň vyvinul a v týchto dňoch uvádza na trh, nový spôsob integrácie kolektorov do šikmých striech. Oproti doterajšiemu sú kolektory integrované do samotného telesa strechy, čím sa zlepšuje jej celkový estetický vzhľad a zároveň sa ušetrí krycí materiál (napr. škridly).

Väčšina výrobcov solárnych kolektorov udáva vysokú prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť na úrovni 20 a viac rokov. Spoločnosť THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. však patrí k tým niekoľkým výrobcom kolektorov na svete, ktorí sa môžu preukázať praxou potvrdenou 30 ročnou životnosťou svojich výrobkov. Veľká časť kolektorov namontovaných od vzniku firmy v Európe je do dnešného dňa funkčných. Montáž zabezpečujú výrobcom zaškolené a pravidelne preškoľované organizácie, ktoré zabezpečujú realizáciu na kľúč.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel December 17, 2003 16:38

Vyhľadať

Archív