Dynamický český trh

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 4, 2004 17:56

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, predal v ČR za prvé štyri mesiace tohto roku slnečné kolektory v hodnote 3,83 milióna Sk, čo bolo o takmer 34 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Dynamický rast odbytu pokračoval aj napriek tomu, že od 1.1.2004 sa v ČR zvýšila sadzba DPH na solárne zariadenia pre nebytové priestory z 5 na 22 % (bytové priestory robené ako stavebná dodávka zostali na úrovni 5 %-nej sadzby DPH), a mnohí investori sa slnečnými kolektormi predzásobili už koncom roka 2003. Najväčší nárast exportu zaznamenal THERMO|SOLAR v roku 2003, kedy medziročne vzrástol o vyše 59 %. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák, CSc.

,,Vlaňajší výrazný rast zaznamenal THERMO|SOLAR po tom, čo v roku 2002 export do Čiech stagnoval v dôsledku povodní a dočasného pozastavenia dotácií. Spoločnosť je na českom trhu úspešná aj napriek prudko rastúcej domácej konkurencii a konkurencii nielen zo západnej Európy, ale aj z nízkonákladových oblastí sveta (Turecko, Čína, Bulharsko a pod.). Pozitívne na rast spotreby slnečných kolektorov v ČR pôsobí dotačná politika, kde napr. majiteľ rodinného domu môže získať až 30 % z celkových investičných nákladov v prípade solárneho zariadenia na prípravu teplej vody a až 50 % v prípade, že sa rozšíri aj o solárne prikurovanie domu. Dokonca školy v rámci programu „Slnko do škôl“ môžu získať až 90 % investičných prostriedkov na funkčné solárne zariadenie, využívané aj na výuku a demonštračné účely“, povedal M.Novák

Poukázal aj na to, že protikladom je Slovensko, kde neexistuje tomuto obnoviteľnému zdroju energie žiadna forma podpory. Napriek tomu zaznamenala firma rast odbytu aj na domácom trhu, hlavne od začiatku tohto roku. Zrejme svoju úlohu tu zohráva rast cien energií a snaha zmenšiť závislosť svojich domácností od monopolných dodávateľov energií, konštatoval M.Novák.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 4, 2004 17:56

Vyhľadať

Archív