Back to homepage

Duo-Systém

Jedná sa o svetovú novinku v oblasti vykurovania, ktorá kombinuje kompaktné tepelné čerpadlo a ploché vákuové slnečné kolektory. Unikátny je najmä výber komponentov a spôsob ich zapojenia.

Narozdiel od doterajších riešení, kde si tieto zariadenia konkurujú, pri Duo-Systéme sa dopĺňajú za účelom dosiahnutia maximálneho úžitku z oboch. Pre tepelné čerpadlo je totiž energeticky výhodné, ak je čo najvyššia teplota zdroja – a to zabezpečujú práve slnečné kolektory. Na druhej strane, pre slnečné kolektory je dobré, aby bola teplota spotrebiča čo najnižšia – to sa docieli tým, že spotrebičom je relatívne studený výparník tepelného čerpadla.

[layerslider id=”27″]

Vďaka tepelnému čerpadlu je možné zvýšiť tepelný výkon slnečných kolektorov v zimnom období, čiže presne v čase keď potrebujeme najviac tepla a intenzita slnečného žiarenia je najnižšia, až na trojnásobok.

Duo-Systém je vhodný hlavne pre vykurovanie energeticky úsporných domov. Ak slnečné kolektory boli doteraz v štandardných riešeniach iba podporným tepelným zdrojom, v spojení s tepelným čerpadlom v Duo–Plus systéme, sa v energeticky úsporných domoch stávajú dominantnými. V domoch s normovanými tepelnými stratami pri podlahovom, alebo stenovom vykurovaní, sa stávajú hlavným zdrojom tepla pre prípravu teplej vody i pre vykurovanie. V stredomorských krajinách dokonca ako jediný zdroj tepla.

█▌ Ako to teda funguje?

Pri dostatočne vysokej intenzite slnečného žiarenia sa teplo zo slnečných kolektorov (1) ukladá priamo do centrálneho zásobníka (3), ktorý je zdrojom tepla na prípravu teplej vody a na vykurovanie.

Pri nízkej intenzite slnečného žiarenia sa získané teplo ukladá do nízkoteplotného zásobníka (4). Prostredníctvom tepelného čerpadla (2) sa transformuje teplo na vyššiu teplotnú úroveň a opäť sa ukladá do centrálneho zásobníka (3). Ako záložný zdroj je možné použiť elektrický doohrev alebo akýkoľvek iný typ kotla (5).

Tepelnú kapacitu nízkoteplotného zásobníka (4) je možné zvýšiť malým zemným kolektorom v tvare vertikálneho koša, na ktorý sa navinie niekoľko desiatok metrov polyetylénovej rúry.

V prípade, že je pri dome dostatok miesta, je možné inštalovať horizontálny zemný kolektor, ktorý sa v prípade stenového alebo stropného vykurovacieho systému môže v letnom období využiť aj na chladenie interiéru.

█▌ Dostupné varianty Duo-Systému

  • • WP 2S (jednotka tepelného čerpadla)
  • • Duo (WP 2S s kolektormi TS 400)
  • • Duo Plus (ako Duo + zemný kolektor)


█▌
Výkonové parametre

WP 2S B0/W35 B5/W35 B0/W45 B5/W45 B-5/W5 5 B0/W55 B5/W55 B12/W55
Výstupný výkon [W] 1800 2150 1380 1730 960 1330 1770 2400
Výkonové číslo (COP) 4,67 5,46 2,97 3,64 2,24 2,55 3,13 5,94
Príkon kompresora [W]  380 391 459 472 414 518 552 400


█▌
Ocenenia

Krištáľový Merkúr 2012 – ocenenie v kategórii produktová inovácia za kompaktné tepelné čerpadlo systému Duo. Cenu udelila Banskobystrická regionálna komora SOPK a Banskobystrický samosprávny kraj.merkur 

1024px-Bundesamt_für_Wirtschaft_und_Ausfuhrkontrolle_LogoBAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) – systém Duo Plus získal zvláštnu dotáciu 5 300 EUR na každý inštalovaný kus. Spolkový úrad pre hospodárstvo a kontrolu vývozu umožnil čerpať zvláštnu dotáciu za inovatívne riešenie iba druhýkrát vo svojej histórii. Dotácia je udelovaná na systém Duo Plus, ktorý pozostáva zo 6 ks vákuových kolektorov TS 400, tepelného čerpadla s výkonom 2 kW, dvoch akumulátorov tepla a malého zemného kolektora špirálového typu v tvare koša.

Vyhľadať

Archív