Back to homepage

Dotácie na slnečné kolektory pre Bratislavský kraj

Kedže mnohí zo záujemcov o získanie štátneho príspevku na solárny systém nás kontaktujú a informujú nás o svojich starostiach pri vypĺňaní žiadostí o poukážku na solárny systém, rozhodli sme sa rozšíriť naše služby o možnosť požiadania, resp. registrácie našich klientov v systéme Zelená domácnostiam a tak dramaticky zvýšiť ich šance na získanie štátneho príspevku na ich solárny systém.

Ako teda zvýšiť šancu v jedinom dotačnom kole pre žiadosti o poukážku?

Je to jednoduché.

Vyplňte náš krátky formulár (nižšie), my urobíme obhliadku miesta inštalácie a navrhneme najvhodnejšie riešenie, vypracujeme Vám obratom cenovú ponuku. Keď s ňou budete súhlasiť, tak Vám pomôžeme s registráciou v tomto takom slovenskom “súboji” o štátny príspevok.

Tím OZ Energie to spraví za Vás. A zadarmo, samozrejme.

Hoci sa vo všeobecnosti nedá garantovať 100% úspešnosť všetkých registrácii, nie je dôvod, prečo to neskúsiť, keď je to zadarmo……

OZ Energie (Občianske združenie Energie) poskytuje poradenstvo v oblasti využitia alternatívnych zdrojov energie so zameraním na využitie najmä solárnej energie.

Realizovanie jednotlivých inštalácií solárnych systémov sa realizuje hlavne prostredníctvom dcérskej spoločnosti O.Z.Energie, s.r.o.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.

O.Z.Energie, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.


Vyhľadať

Archív