Dotácie od štátu na slnečné kolektory sú aj viac ako 1000 eur a vyplatia sa

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 20, 2009 12:21

Štát prepláca až 35% z ceny solárnej zostavy na kľúč

Za dva mesiace trvania zvýšenej dotácie pre domácnosti na kúpu slnečných kolektorov, ktorá začala platiť od 20.augusta 2009, bola schválená pre cca 300 žiadateľov. Najväčší domáci výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, považuje toto číslo za pomerne nízke a vyzýva občanov, aby neváhali a využili štátnu podporu, ktorá zlacňuje celú solárnu zostavu až o 35% a ušetrí ročne až 70% z nákladov na prípravu teplej vody pre domácnosti. Slnečné kolektory sa oplatí namontovať aj teraz, lebo pracujú spoľahlivo i pri mínusových teplotách. Postačí ak je slnečný deň a vyrábajú teplo aj v tuhej zime. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Také zhodnotenie nemá žiaden bankový vklad, ani dôchodkové sporenie. Slovenskí občania by preto nemali čakať, ale inšpirovať sa príkladom nemeckých, českých, či španielských domácností, ktoré masovo využívajú existenciu dotácií v podobnej výške už celé roky. Historicky prvé dotácie vo výške až 200 eur (6025 Sk) na m2 absorbčnej plochy slnečných kolektorov sú naozaj výhodné a kvôli 1000 a viac eurám dotácie sa oplatí vybehať príslušné potvrdenia. Pri predpokladanej životnosti slnečných kolektorov na úrovni 30 rokov sa aj pri súčasných cenách energií investované peniaze minimálne dvakrát vrátia. Skutočná návratnosť však bude podstatne kratšia, pretože nikto dnes už nepochybuje o tom, že ceny energií v budúcnosti budú iba rásť. Slnečné kolektory sa tak stali nielen ekologickými, ale aj ekonomicky výhodnými. Je to najlepšie investícia na dôchodok. Po počiatočnej investícii má občan ďalších cca 30 – 40 rokov teplú vodu prakticky zdarma“, vyhlásil M.Novák.

Poukázal nato, že THERMO|SOLAR premietol zvýšené dotácie do akciových cien svojich výrobkov. Najlacnejší solárny systém pri dodávke na kľúč stojí len cca 2320 eur. Slúži na prípravu teplej vody v rodinných domoch, má 200 l zásobník pre 2-3 osoby. Namontovanie malého solárneho systému v rodinnom dome trvá cca 1 deň, v závislosti od toho, či sú nutné dodatočné stavebné úpravy. Solárne kolektory je možné kombinovať s doohrevom vody s akýmkoľvek ďalším zdrojom tepla, od plynového, cez elektrický, až po klasický kotol na tuhé palivá , dokonca je vyriešená aj kombinácia s kachľami a kozubmi s vodným výmenníkom. Firma poskytuje záruku na kolektory a podporné konštrukcie 12 rokov a na plášť solárneho zásobníka 5 rokov. Overená životnosť slnečných kolektorov, ktoré sa vyrábajú v Žiari nad Hronom presahuje 30 rokov a spoľahlivo slúžia v 44 krajinách po celom svete. Záujemcovia si môžu podávať žiadosti po ukončení inštalácie zariadenia prostredníctvom pracovísk administrátora programu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica, Košice). Inštalované zariadenia musia spĺňať určité technické parametre. Pre slnečné kolektory je to certifikát Solar Keymark a od budúceho roka aj minimálny energetický zisk. Výhodou slnečných kolektorov, v porovnaní s inými zdrojmi energie je to, že slnečné kolektory si vyžadujú investíciu v podstate iba raz. Po namontovaní solárneho systému už žiadne ďalšie väčšie výdavky občan nemá a nasledujúcich 30 a viac rokov má podstatnú časť teplej vody zadarmo. Šetrí na usporenom plyne, elektrine alebo pevnom palive. V podstate jediná údržba, ktorá je za 30-40 rokov životnosti potrebná, je výmena nemrznúcej zmesi v primárnom systéme.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 20, 2009 12:21

Vyhľadať

Archív