Dotácie na OZE sa osvedčili, treba pokračovať

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 24, 2011 13:40

Historicky prvé zavedenie dotácií na podporu využívania biomasy a slnečnej energie na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody splnilo svoj účel, keď do začiatku septembra bolo vyčerpaných 77% z vyčlenených 2 675 200 € na tento rok, z toho 80% na slnečné kolektory. O zvyšné prostriedky sa uchádza ďalších zaevidovaných takmer 500 žiadateľov a je možné, že všetky prostriedky budú vyčerpané skôr ako vyprší lehota na podávanie žiadostí, ktorá je do konca novembra 2011. Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov, firma THERMO|SOLAR Žiar, s. r. o., Žiar nad Hronom, preto vyzýva príslušné štátne orgány a organizácie aby v takom prípade hľadali riešenia, ktorými by boli uspokojení všetci zaevidovaní žiadatelia o podporu. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLAR Ing. Milan Novák.

,,Ešte pred niekoľkými mesiacmi sa zdalo, že podpora z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na tento rok nebude vyčerpaná, ale v posledných mesiacoch ľudia pochopili, že so štátnou dotáciou je zavedenie solárnych kolektorov vynikajúcou investíciou do budúcnosti. Po vstupnej investícii si tak zabezpečili teplú vodu prakticky zadarmo najbližších cca 30 rokov. Je potrebné aby sa našli riešenia na uspokojenie všetkých zaevidovaných žiadateľov o dotácie, v prípade potreby aj pre tých, na ktorých by prípadne nevyšli prostriedky. Rovnako tak je potrebné hľadať zdroje na udržanie podpory OZE v budúcnosti“, zdôraznil M.Novák.

Zároveň vyjadril ľútosť nad tým, že dotačný program MH SR v tomto roku končí a štátny rozpočet na budúci rok už s týmto zdrojmi nepočíta. Určitým prísľubom je zámer Ministerstva životného prostredia SR podporovať projekty zamerané na kúpu a inštaláciu slnečných kolektorov a kotlov na biomasu, ktorý je však podmienený príjmom Environmentálneho fondu z predaja voľných emisných kvót.

,,Kým nie sú zdroje vyčlenené záväzne a pre každého kto splní podmienky, nielen pre tých čo si to vedia vybaviť, takéto neurčité prísľuby iba mnohokrát zhoršujú situáciu na trhu. Často zmätú zákazníkov a odkladajú ich rozhodnutia o investíciách. Navyše každou zmenou vlády sa rozhodnutia odsúvajú, čo spôsobuje nepredvídateľnosť na trhu. Dlhoročný príklad z najvyspelejšieho svetového trhu s obnoviteľnými zdrojmi v Nemecku jasne signalizuje, že zmeny v dotačnej politike, prípadne ich výpadky, majú na trh horší vplyv ako keby dotácie neboli vôbec“ uzavrel M.Novák.

Poukázal na to, že úroveň využívania slnečných kolektorov je v SR stále nedostatočná, napriek tomu, že výnosy domácností v podobe ušetrených platieb za teplú vodu v pomere k investícii, presahujú akékoľvek úroky v bankách. Prostá návratnosť slnečných kolektorov sa pri štátnych dotáciách dostáva na úroveň cca 9 rokov. Dobiehajúci program MH v podpore OZE sa realizuje na základe vládneho návrhu zákona, ktorý schválila Národná rada SR 1. 6. 2011 a ktorým sa zachovala doterajšia výška dotácií pre domácnosti 200 €/ m2, pri inštalácii do 8 m2.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel October 24, 2011 13:40

Vyhľadať

Archív