Dotácie by mohli podržať trh so slnečnými kolektormi

Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 17, 2009 12:40
THERMO|SOLAR je pripravený zdvojnásobiť výrobné kapacity

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom očakáva, že situáciu na trhu so slnečnými kolektormi v Európe počas hospodárskej krízy najviac ovplyvní výška štátnej podpory v jednotlivých krajinách únie. Medzi krajiny, kde by nemal nastať dramatický pokles a dokonca je možné očakávať aj určitý rast na trhu solárnych zariadení radí Nemecko, Českú republiku a Rakúsko. Informoval o tom riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,V Nemecku by mal pomôcť hlavne nový zákon o povinnom inštalovaní zariadení na výrobu tepla z OZE vo všetkých novopostavených a rekonštruovaných budovách. Pre starú zástavbu sa investičné stimuly niekoľkonásobne zvýšili až na 500 mil. €/rok. Vďaka tomu, že Česko plní Kjótsky protokol, môže svoje prebytočné emisné kredity predať štátom, ktoré naopak budú mať problém svoj medzinárodný záväzok splniť. Podľa posledných správ, v ČR by už od apríla 2009, mal byť odštartovaný mohutný dotačný program. Práve z predaja ušetrených emisií by sa malo investovať do zateplenia budov, alebo čistého vykurovania, v rokoch 2009 až 2012, celkom 25 miliárd českých korún a v ďalších rokoch až 100 miliárd. Konzervatívne odhady hovoria o vytvorení minimálne 12 000 nových pracovných príležitostí, reálny výsledok sa predpokladá ešte vyšší“, konštatoval M.Novák.

Zdôraznil, že v období hospodárskej krízy ide o tzv. rozumné dotácie, ktoré sú skutočnými investíciami do budúcnosti a nie iba plátaním trhu. Tento grantový program podporí hlavne energetické úspory a využívanie obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a prípravu teplej vody v bytových a rodinných domoch v ČR. Program zviazaný s predajom emisných povolení celkom konkrétne podporí stavebníctvo, výrobu materiálov a zariadení, ďalšie pracovné príležitosti vzniknú v poľnohospodárstve, službách a logistike.

,,Ďalšou strategickou podporou českej ekonomiky v čase krízy by malo byť zrýchlenie čerpania európskych fondov. Operačný program Životné prostredie sa na čerpaní európskych prostriedkov podieľal na konci minulého roku približne jednou polovicou napriek tomu, že sem bolo alokovaných 18,4 % zo všetkých disponibilných štrukturálnych fondov. Dotačné prostriedky môžu v tomto roku dosiahnuť až 30 miliárd českých korún a pomôžu opäť stavebníctvu a zeleným technológiám“, poukázal M.Novák.

Ďalší pozitívny príklad poskytol z Rakúska, kde koncom roku 2007 v solárnej branži našlo pracovné uplatnenie 6500 osôb. Solárne teplo patrí medzi najrýchlejšie rastúce odvetvia a od roku 2006 je v prvej dvadsiatke najväčších rakúskych priemyselných odvetví. Ilustrujú to aj čísla – kým v roku 2007 sa na Slovensku namontovalo cca 10 tis. m2 slnečných kolektorov, v Rakúsku sa v tom istom roku namontovalo 281 tisíc m2 slnečných kolektorov, čo viac ako trojnásobne prevyšuje plochu kolektorov, ktoré sa na Slovensku namontovali za celú jeho existenciu.

,,V posledných desiatich rokoch sme na Slovensku urobili veľa pre to, aby sme sem pritiahli významných zahraničných investorov. Pre naštartovanie hospodárskeho rozvoja to bolo nevyhnutné, ale nebolo to zadarmo. Je najvyšší čas, aby časť týchto finančných zdrojov sa presmerovala i do rozvoja OZE. To, že je to jedno z najperspektívnejších odvetví vidieť aj na príklade Nemecka. Ak sa zrealizujú vládne scenáre vyššieho využitia OZE, do roku 2020 sa tu vytvorí 500 000 nových pracovných príležitostí. A to v situácii, keď sa automobilový priemysel sťahuje do krajín s lacnejšou pracovnou silou. Dúfajme, že tieto príklady bude v dohľadnom čase nasledovať aj Slovensko. Máme pripravené významné technologické inovácie, ktoré by nám mali umožniť v priebehu dvoch rokov viac ako zdvojnásobiť kapacitu výroby“, poukázal M. Novák.

Dodal, že to, či nakoniec firma zrealizuje všetky plánované zámery bude závisieť od vývoja situácie v nasledujúcich mesiacoch. Kým úspory v akciových fondoch sa rozplývajú, solárne kolektory prinášajú zisk vo forme ušetrených nákladov na ohrev teplej vody a kúrenie. Ich hodnota časom takmer neklesá, lebo majú praxou overenú životnosť viac ako 30 rokov. Sú ideálnym riešením pre investovanie v čase krízy – bezpečnejším než banky a dôchodkové sporenia.

,,Za investované peniaze si môže každá rodina zabezpečiť okamžité zníženie platieb za teplú vodu až o 70% a to na najbližších najmenej 30 rokov. Napríklad solárny systém spoločnosti THERMO|SOLAR s kolektorovou plochou 6 m2 a s 300 litrovým solárnym bojlerom, pri dodávke na kľúč, vrátane montáže, stojí 4049 € (122-tis. Sk). Takýto systém stačí pre 4-5 člennú rodinu a ušetrí približne 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody“, uzavrel M.Novák
Marian Hanzel
By Marian Hanzel March 17, 2009 12:40

Vyhľadať

Archív