Deň otvorených dverí v jubilujúcom 20 ročnom THERMO|SOLARE

Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 6, 2011 13:48

Európske solárne dni oslávili aj v Žiari nad Hronom

Najväčší slovenský výrobca slnečných kolektorov – firma THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o., Žiar nad Hronom, usporiadal v piatok 6.mája Deň otvorených dverí, ktorý bol súčasťou Európskych solárnych dní. Počas nich sa koná viac ako 5000 akcií v 17 krajinách Európy, z toho viac ako 50 na Slovensku. Ich cieľom je poukázať na výhody správneho využívania energie zo slnka a zvyšovať verejné povedomie najmä v súvislosti s fotovoltickou a termickou solárnou energiou. Informoval o tom podpredseda Československej solárnej spoločnosti a riaditeľ THERMO|SOLARU Ing. Milan Novák.

,,Tento rok sa Slovensko pripojilo po prvý raz k tomuto unikátnemu projektu a koordináciu nad organizáciou a kampaňou prevzala Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (Slovak RE Agency). Počas prvých dvoch májových týždňov sa školy, neziskové organizácie, firmy i fyzické osoby podieľajú rôznymi podujatiami na zvýšení informovanosti o výrobe tepla a elektriny zo slnka. Slovensko už má skúsenosti so solárnymi systémami a aj Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie, napriek tomu je informovanosť slovenskej verejnosti o slnečnej energii na nízkej úrovni“, povedal M.Novák.

Poukázal aj na to, že koncom tohto roka oslávi THERMO|SOLAR 20 ročné jubileum svojho založenia. No už v dobe svojho založenia staval na dlhoročných vývojových a výrobných skúsenostiach svojich zakladateľov THERMO|SOLAR Regensburg z Nemecka, vyrábajúceho slnečné kolektory od r. 1974 a Závodu SNP v Žiari nad Hronom, kde sa v rámci tohto hlinikárenského kombinátu prvý kolektor vyrobil už v roku 1978. Neuveriteľne dlhá neprerušená tradícia výroby termických slnečných kolektorov v THERMO|SOLARE Žiar a jeho zakladateľoch trvá už takmer 38 rokov a nemá v tomto mladom perspektívnom priemyselnom odvetví v Európe veľa podobných príkladov.

,,THERMO|SOLAR počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu vyvíja aktivity na vzdelávanie spotrebiteľov i širokej verejnosti, ale stále to nestačí. Na Slovensku je podľa odhadov našej firmy, doteraz nainštalovaných okolo 123 000 m2 slnečných kolektorov. Pre porovnanie, v počtom obyvateľov podobnom Rakúsku bolo ku koncu roka 2010 nainštalovaných spolu okolo 3 900 000 m2 solárnych termických systémov. A naše zaostávanie sa stále ďalej zväčšuje. Iba za vlaňajší rok bolo v Rakúsku nainštalovaných takmer 3-krát viac slnečných kolektorov ako za celú novodobú históriu samostatného Slovenska. V špecifickom postavení je na Slovensku aj fotovoltika. Ku koncu roka 2010 bolo v prevádzke, resp. tesne pred spustením prevádzky 144 megawattov fotovoltických elektrární, kým v ČR bolo ku koncu roka 2010 pripojených takmer 1000 MW a v Nemecku 17 000 MW“, vysvetlil M.Novák.

THERMO|SOLAR je najväčším výrobcom slnečných kolektorov v postkomunistickej Európe a patrí do prvej desiatky najväčších európskych výrobcov termických slnečných kolektorov. Ojedinelý je však rozsah výroby, pretože v jednom výrobnom závode v Žiari nad Hronom má firma nielen montáž slnečných kolektorov, ale aj výrobu selektívnych konverzných vrstiev, lisovňu kolektorových vaní a výrobu podporných konštrukcií na kolektory. Silnou stránkou spoločnosti je aj výskum a vývoj realizovaný vlastnými silami alebo v kooperácii so slovenskými univerzitami prípadne zahraničnými inštitúciami.

THERMO|SOLAR v súčasnosti predáva na Slovensku iba malú časť svojej produkcie, hlavná časť smeruje hlavne na európske trhy. Podstatnú časť produkcie umiestňuje v Nemecku, ktoré je európskym lídrom v počte namontovaných solárnych systémov. Veľmi silnú pozíciu má aj na českom a maďarskom trhu a vo Veľkej Británii. Významný je aj predaj v Španielsku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Lotyšsku, Švajčiarsku, Srbsku, Poľsku, Rumunsku, Slovinsku, Ukrajine, Rusku i v ďalších európskych krajinách. THERMO|SOLAR vyváža i do Maroka, Južnej Afriky, Mexika a ďalších afrických a ázijských štátov.

V tomto roku sa firme podarilo preraziť v exotickom Nepále, kde ohrievajú slovenské slnečné kolektory vodu, ktorá sa následne využíva v klimatizačnom systéme výrobných a skladovacích priestorov tamojšej farmaceutickej firmy. Kolektory dodala sesterská firma THERMO|SOLARU Genersys Plc. z Veľkej Británie. Cez túto britskú firmu THERMO|SOLAR vyváža do viacerých krajín, medziiným aj do USA, Kanady, Južnej Kórei, Chile, Austrálie a na Nový Zéland.

Za prienikmi THERMO|SOLARU na nové teritóriá, či už priamo alebo prostredníctvom zahraničných obchodných partnerov, je tradične výborná kvalita výrobkov a jeden z najlepších pomerov kvality a ceny. Potvrdzujú to státisíce často viac ako 30 rokov spoľahlivo pracujúcich slnečných kolektorov v takmer 50 krajinách na celom svete. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach, či už v Patagónii blízko Antarktídy, alebo na najvyššej nemeckej hore Zugspitze, či najnovšie v Nepále. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe, alebo v marockom Marákeši, či v alžírskej púšti. Kolektory zo Žiaru sú aj vysoko spoľahlivé. To ilustruje aj fakt, že pri vlaňajšom zemetrasení v Chile nebol poškodený ani jeden plochý kolektor z produkcie THERMO|SOLARU, kým mnohé konkurenčné trubicové kolektory v rovnakej lokalite zemetraseniu neodolali. Pritom v blízkosti epicentra zemetrasenia v Chile bolo nainštalovaných na rôznych miestach celkom 300 ks slnečných kolektorov žiarskeho THERMO|SOLARU.

,,Na Slovensku síce existujú dotácie na kúpu slnečných kolektorov, v súčasnosti je však poskytovanie finančných prostriedkov pozastavené, pretože sa čaká kým NR SR schváli aktualizovaný návrh zákona o poskytovaní dotácií. Návrh síce predpokladá zachovanie doterajšej výšky dotácií pre domácnosti 200 eur za m2 , pri inštalácii do 8 m2, ale opäť pribudne byrokracia, pretože čestné prehlásenia o vyrovnaní svojich záväzkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni sa budú musieť nahradiť originálnymi potvrdeniami. Zruší sa aj dotácia 50 € za m2 pre solárne systémy nad 8 m2 inštalovanej plochy”, upozornil M.Novák.

Dodal, že pri súčasnej úrovni dotácie 200 €/m2 absorpčnej plochy je prostá návratnosť investície do solárneho systému necelých 10 rokov. Ide o solárny systém dodaný na kľúč so 6 m2 kolektorovej plochy a s 300 l zásobníkom so zabudovaným doohrevom z kotla alebo elektrickou špirálou. Takýto solárny systém pokryje cca 70 % z ročnej spotreby energie na prípravu teplej vody v 4 až 5-člennej domácnosti.

,,Kvalitný solárny systém má však praxou potvrdenú najmenej 30-ročnú životnosť. Za túto dobu sa teda svojmu majiteľovi zaplatí v prípade dotovaného systému viac ako 3-krát. Ak však budeme predpokladať 3 %-ný ročný rast cien energií, tak systém bez dotácie sa počas svojej životnosti zaplatí svojmu majiteľovi 3,8-krát a v prípade dotovaného systému až 5,3-krát. A to sme vo výpočte nezohľadnili cenu elektrického bojlera, ktorý tiež niečo stojí. Prostá návratnosť je doba amortizácie investičných nákladov bez započítavania inflácie a predpokladaného rastu cien energií. V Nemecku spočítali, že ak v prvom roku využívania väčší termický solárny systém ušetrí majiteľovi 650 € na nákladoch za energie, tak o 20 rokov neskôr, pri 3 % ročnom raste cien energií to už bude 1 159 € a pri 5 % raste až 1 723 € za rok. Za 20 rokov prevádzky ušetrí investor v prvom prípade celkom 17 630 € a v druhom prípade až 22 201 €, ktoré nie sú zdanené“, uzavrel M.Novák.
Marian Hanzel
By Marian Hanzel May 6, 2011 13:48

Vyhľadať

Archív