Budúcnosťou je nízkoenergetické bývanie

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 20, 2005 18:22
Stavební inžinieri využívajú v praxi poznatky odborníkov na solárne zdroje

Trendom tretieho tisícročia bude nízkoenergetické bývanie, ktoré ušetrí obyvateľom viac ako polovicu súčasných energetických nákladov. Riešenie spočíva už v samotnej filozofii nízkoenergetickej výstavby, stavebných konštrukciách a materiáloch a nezameniteľnú úlohu zohráva pasívne a aktívne využívanie slnečnej energie. Zhodli sa na tom účastníci odborného seminára s názvom „Nízkoenergetické bývanie“, ktorú pripravil najväčší slovenský výrobca solárnych kolektorov THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, na podnet banskobystrickej Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI). Informoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLARU Ing. Ján Tomčiak.

,,Stavební inžinieri, spolu s kolektívom odborníkov na nízkoenergetické domy, sa zhodli na základných tendenciách aktívneho využívania slnečnej energie. Je to predovšetkým snaha o komplexné riešenie energetického hospodárstva budov, s dôrazom na energetickú úspornosť a zaradenie solárnych kolektorov do celého komplexu opatrení. Základom takéhoto riešenia býva často centrálny akumulátor tepla, do ktorého sa ukladá nielen energia z kolektorov, ale aj z krbu, kotla, tepelného čerpadla a iných zdrojov. Následne sa tepelná energia z takéhoto akumulátora odoberá pre potreby jednotlivých spotrebičov. Oprávnenosť takéhoto riešenia potvrdzujú skúsenosti z praxe i výsledky spotrebiteľských testov“, konštatoval J.Tomčiak. Dodal, že okrem otázok energetickej efektívnosti zaujíma dnešných investorov architektonický výraz budovy a estetika celku i jednotlivých prvkov. V tomto ohľade sa ako zaujímavé javia vhodné spôsoby zabudovanie slnečných kolektorov do strešného plášťa, ich využitie vo funkcii zábradlí balkónov, alebo vo forme solárnych fasád. Vďaka širokému sortimentu a variabilite ponúkaných komponentov môže THERMO|SOLAR ponúknuť technické a architektonické riešenia pre širokú škálu požiadaviek a predstáv zákazníkov.

,,Problematika nízkoenergetickej výstavby a využívania alternatívnych zdrojov energie, zvlášť slnečnej, mimoriadne zaujíma odbornú i laickú verejnosť. Nečudo teda, že o seminár s touto témou prejavili záujem aj ďalšie organizácie. Stále je to však málo, osveta a vzdelávanie obyvateľstva v tejto oblasti si vyžaduje širší záber, v mnohých krajinách sa to rieši oficiálnymi kampaňami štátu a jeho inštitúcií. Na Slovensku štát v podstate ignoruje problematiku obnoviteľných zdrojov a celá osveta je len na nadšencoch, resp. výrobcoch týchto zdrojov“, konštatoval J.Tomčiak.

THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. je už dlhé roky aj propagátorom aktívneho využívania slnečnej energie. Tieto aktivity v oblasti osvety a vzdelávania majú formu pravidelných školení v priestoroch firmy, tvorby odborných i populárnych príspevkov pre printové a elektronické médiá. V oblasti vzdelávania odbornej verejnosti sú to rôzne školenia a semináre pre vysoké školy, štátnu správu a samosprávu, projektantov, architektov. Pri svojej činnosti sa firma dostáva do úzkeho kontaktu s mnohými odborníkmi na problematiku nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov, ktorých využíva aj ako prednášajúcich. Títo odborníci sa podieľali aj na príprave nedávno vydanej monotematickej publikácie „Nízkoenergetické bývanie“.

Marian Hanzel
By Marian Hanzel June 20, 2005 18:22

Vyhľadať

Archív