Back to homepage

5% bonus k štátnemu príspevku

Vážení záujemcovia o solárne systémy,

vzhľadom k veľkému záujmu o čerpanie dotácií na solárne systémy a pripravovanému koncu aktuálneho dotačného programu v roku 2018, Vám oznamujeme, že zvýhodnenia na poukážky sú momentálne vyčerpané.

10 ks náhradníckych zvýhodnení.

V prípade, že dosiaľ úspešní žiadatelia o zvýhodnenie na poukážky nebudú mať z objektívnych dôvodov možnosť inštalovať solárny systém, tieto uvoľnené montážne kapacity poskytneme ďalším záujemcom (náhradníkom).

Pri maximálnej hodnote štátnej poukážky na solárny systém v hodnote 1 750,00 EUR je extra bonus vo výške ďalších 87,50 EUR,
t.j. celkovo z hodnoty solárneho systému neuhrádzate až 1 837,50 EUR, čo je v priemere asi polovica celkových nákladov.

Podmienky poskytnutia 5%-ného bonusu:

  1. nehnuteľnosť v stave, ktorý umožňuje montáž termického solárneho systému
  2. inštalácia realizovaná do 15. apríla 2018 najneskôr
  3. záujemca spĺňa kritéria štátneho programu Zelená domácnostiam
  4. platí do 31.12.2017 resp. do vyčerpania náhradníckych zvýhodnení

Spĺňate všetky požiadavky?

Ak áno, vyplňte prosím krátky dotazník nižšie a my Vás budeme kontaktovať.
Ak máte otázky k tejto ponuke, kontaktujte nás na 045-53 23 427 alebo 0944-008035.

Tím OZ Energie sa teší na Váš záujem.

Realizovanie jednotlivých inštalácií solárnych systémov sa realizuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti O.Z.Energie, s.r.o.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.

O.Z.Energie, s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.


Vyhľadať

Archív