Špeciálne kolo pre kotly na biomasu a tepelné čerpadlá

🕔10:25, 26.Apr 2018

Pilotný národný projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam tento rok končí. Ak chcete už nasledujúcu sezónu využívať kotol na biomasu alebo tepelné čerpadlo, o poukážku požiadajte 22. mája 2018. V špeciálnom kole určenom pre domácnosti mimo Bratislavského samosprávneho kraja budú k dispozícii 4 milióny €.

Read Full Article

V 23. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 1 374 poukážok

🕔10:24, 20.Apr 2018

V 23. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 374 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 718 slnečných kolektorov, 563 tepelných čerpadiel a 93 kotlov na biomasu.

Read Full Article

23. kolo Zelenej domácnostiam bolo uzatvorené

🕔10:23, 17.Apr 2018

Dvadsiate tretie kolo projektu Zelená domácnostiam, ktoré bolo zamerané na podporu inštalácií solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu, bolo uzatvorené. Po uzatvorení kola informačný systém začal vyhodnocovať prijaté žiadosti o poukážky. Vyčlenená alokácia vo výške 3 000 000 € bola prekročená.

Read Full Article

V máji bude vyhlásené samostatné kolo pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu

🕔10:21, 12.Apr 2018

V prvom polroku 2018 vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra ešte tri kolá projektu Zelená domácnostiam pre zariadenia na výrobu tepla s celkovou alokáciou 8,1 milióna €. Májové kolo bude určené špeciálne pre tepelné čerpadlá a kotly na biomasu. V pripravovaných kolách projektu Zelená

Read Full Article

V 22. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 584 poukážok

🕔10:20, 12.Apr 2018

V 22. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 584 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 150 bez využitia elektrickej akumulácie. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať  zhotoviteľom. Na ich využitie

Read Full Article

Vyhľadať

Archív