THERMO|SOLAR získal kontrakt pre Klinické centrum v Podgorici

Marian Hanzel
By Marian Hanzel February 26, 2006 11:39
Slovenská oficiálna rozvojová pomoc slnečnými kolektormi pre Čiernu Horu

Firma THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom nainštaluje v Čiernej Hore solárny systém na prípravu ohriatej pitnej vody (OPV) v Klinickom centre v meste Podgorica. Hodnota kontraktu v celkovej výške cca 3 milióny Sk zahŕňa nielen inštaláciu 88 kolektorov TS300, ale aj prezentačné a osvetové aktivity o možnostiach aktívneho využívania slnečnej energie. Projekt modernizácie lokálnej energetickej infraštruktúry prostredníctvom inštalácie modernej solárnej technológie pre Klinické centrum firmou Thermo|solar podporil 15.2.2006 v treťom kole Bratislava- Belgrade Fund spolu s ďalšími 13-timi rozvojovými projektami. Informoval o tom zástupca riaditeľa THERMO|SOLAR Žiar s.r.o., Žiar nad Hronom Ing. Ján Tomčiak.

,,Náš solárny systém bude v Klinickom centre zabezpečovať predohrev teplej vody pre komplex 7 budov s 800 lôžkami. Okrem priamych ekonomických prínosov budú mať výrazný vplyv na ekológiu, pretože ročne ušetria až 140 ton CO2, 3500 kg SO2 a emisie ďalších znečisťujúcich látok. Od tejto inštalácie sa očakáva výrazný vplyv na osvetu a informovanosť kompetentných orgánov i obyvateľstva o možnostiach aktívneho využívania slnečnej energie v regióne. Aktívne využívanie slnečnej energie má v tomto regióne vynikajúce klimatické podmienky“, povedal J.Tomčiak.

Dodal, že samotná dodávka a montáž solárneho zariadenia bude mať hodnotu 2,5 mil. Sk a ďalšieho pol milióna Sk pohltia práve spomínane prezentačné a osvetové aktivity.

Doplňujúce údaje o pomoci SR: O podporu projektov slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci (Slovak Aid) pre Srbsko a Čiernu Horu (Fond Bratislava-Belehrad) prejavilo doteraz záujem celkovo 139 žiadateľov, medzi ktorých patria mimovládne neziskové organizácie, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikateľské subjekty a samosprávy. Fond Bratislava-Belehrad (BBF), ktorý spravuje Nadácia na podporu občianskych aktivít (NPOA) vstúpil rokom 2006 do tretieho roku implementácie rozvojovej pomoci. Do konca roka 2005 bolo podporených 39 projektov v celkovej hodnote 131 630 668 Sk, z čoho úplne dokončených bolo 9 a ukončenie ďalších 15 je naplánované na rok 2006. V treťom kole bol počet žiadostí 33, z toho 9 % sa zameralo na Republiku Čierna Hora. Riadiaci výbor BBF schválil 15.februára 2006 podporu 14 projektom v celkovej hodnote 45 056 157 Sk. Podporené boli 2 projekty zamerané na transfer moderných technológií zo SR do Čiernej Hory ( Thermosolar, s.r.o – solárna energetika, Dream Pictures, s.r.o – polygrafické kapacity).

Marian Hanzel
By Marian Hanzel February 26, 2006 11:39

Vyhľadať

Archív